Door organisaties aan elkaar te verbinden versterkt zij een gezond, inspirerend en bloeiend muziekleven
Missie en visie

Klassieke Muziek Coalitie (KMC)

De KMC is een samenwerkingsverband van partners die elk een specifiek deel van de klassieke muzieksector vertegenwoordigen; denk aan: branche- en koepel organisaties, overeenkomstige instellingen, bedrijven, (individuele) professionals, etc.
 

Missie

De Klassieke Muziek Coalitie gelooft in de kracht van klassieke muziek voor iedereen. Door organisaties aan elkaar te verbinden versterkt zij een gezond, inspirerend en bloeiend muziekleven en vergroot zij het maatschappelijk en economisch draagvlak voor klassieke muziek in de samenleving.

Wij richten ons op een divers en breed publiek. Klassieke muziek is er voor iedereen en voor ieder kind moet muziekeducatie en talentontwikkeling een grondrecht zijn. De Klassieke Muziek Coalitie speelt in op lokale, landelijke en internationale actualiteiten, deelt kennis, analyses, werkwijzen en staat pal voor gezamenlijke belangen van organisaties en individuen werkzaam in de sector.
 

Visie

Klassieke muziek verrijkt en verbindt de samenleving; zij maakt deel uit van onze culturele identiteit.

In het actuele rijkgeschakeerde muzieklandschap waarin traditie en innovatie hand in hand gaan en genres naast elkaar en met elkaar in ontwikkeling zijn, delen makers en luisteraars de even betoverende als raadselachtige muzikale energie die de levens van vele mensen raakt, kleur en betekenis geeft. Muziek is van betekenis voor gezondheid, geluk en de verbinding tussen mensen, draagt bij aan de ontwikkeling van creativiteit, aan een besef van verbondenheid met de geschiedenis, aan economische ontwikkeling. 
Vanaf haar oorsprong is klassieke muziek vertakt en onderling nauw verweven met andere muziekgenres.
De verbindende krachten zijn intens, fijnmazig, divers, en gastvrij. Voor de Klassieke Muziek Coalitie zijn het fundamentele kwaliteiten, waaraan wij ons bestaansrecht, motivatie, uitgangspunten en activiteiten toetsen.