Door organisaties aan elkaar te verbinden versterkt zij een gezond, inspirerend en bloeiend muziekleven
Organisatie

De KMC bestaat uit een aantal partners die elk een specifiek deel (overeenkomstige instellingen, organisaties, individuele professionals, etc.) van de klassieke muzieksector in Nederland vertegenwoordigen.

Alleen vertegenwoordigers namens collectieven met ‘een gedefinieerde achterban’ (al dan niet formele brancheverenigingen, koepels, etc.) kunnen zich aansluiten bij de KMC. Individuele organisaties of personen kunnen geen partner worden. De huidige samenstelling van de KMC vindt u op deze website onder het kopje ‘Partners’

Vanuit de KMC is een stuurgroep gekozen die activiteiten van de coalitie inhoudelijk voorbereid.
Huidige samenstelling stuurgroep: Gabriël Oostvogel (voorzitter KMC), Michaël Nieuwenhuizen (algemeen secretaris KMC), Marene Elgershuizen (namens de Kunstenbond), Anne de Jong (namens NVPI Audio), Tido Visser (namens NAPK), Sanne Scholten (namens LKCA), Boudewijn Berentsen (namens VSCD) en Feyo Sickinghe (namens St. OKMC)

Ten behoeve van de KMC zorgt een kleine Stichting voor ondersteuning bij het realiseren van activiteiten. Deze  Stichting Ondersteuning Klassieke Muziek Coalitie (St. OKMC) bestaat uit drie leden (voorzitter, secretaris, penningmeester) en heeft budgetbeheer (vaststellen begroting, inning contributie etc.) en een aantal faciliterende taken (administratie, fondswerving , etc.) als opdracht. St. OKMC werkt in opdracht van de KMC en rapporteert daarover aan de partners. 
Huidige Samenstelling St. OKMC: Boudewijn Berentsen (Voorzitter), Feyo Sickinghe (Secretaris), Anne de Jong (Penningmeester)