Door organisaties aan elkaar te verbinden versterkt zij een gezond, inspirerend en bloeiend muziekleven
Werkwijze, uitgangspunten en spelregels

Werkwijze.
Klassieke muziek krijgt vorm vanuit een dynamisch krachtenveld waarin (muziek)scholen, conservatoria, universiteiten, orkesten, ensembles, koren, musici, opera, muziektheater, componisten, uitgevers, impresario’s, zalen, festivals, media, producenten, journalisten, wetenschappers, vakbonden, retailers onderling met elkaar én met ‘de luisteraar’ (het publiek) in verbinding staan. Door middel van een integrale benadering van deze ketenstructuur versterkt de KMC de samenhang en komt op voor alle belangen die daarbij aan de orde komen.

 
Uitgangspunten zijn:
Nationaal.
Hele keten
Regiefunctie
Gezamenlijke belangen
Gebruik gezamenlijk vocabulaire & frame
Alles in dienst van het geheel
Consensus
Collegialiteit
 
Voor partijen die deelnemen aan de KMC gelden de volgende spelregels:
Alleen vertegenwoordigers namens collectieven met ‘een gedefinieerde achterban’ (al dan niet formele brancheverenigingen, koepels, etc.) kunnen zich aansluiten en deelnemen aan de KMC.  Individuele organisaties of personen kunnen geen partner worden.
Deelname gaat gepaard met een (proportionele)  financiële bijdrage. Nadat de omvang van deze contributie vooraf separaat ter instemming is voorgelegd aan de deelnemende partners, wordt de contributie jaarlijks  door de St. OKMC voorgesteld en door de KMC plenair geaccordeerd.